ZWIĘKSZONE ZAPOTRZEBOWANIE

Obecnie, podkreśla raport, można by uzupełnić ten rejestr o piątą rewolucję, którą wywołuje rozszerzający się zakres lawinowo napływają­cych informacji. Raport wskazuje, że bez postępu w dziedzi­nie elektroniki nie można by sprostać dzisiej­szym tendencjom rozwojowym szkolnictwa wyższego. Przejawiają się one w postaci zwięk­szającego się zapotrzebowania, na absolwentów studiów wyższych, wydłużania się czasu nauki, rozszerzania potrzeb intelektualnych ludzi o  zagadnienia wykraczające poza krąg ich za­interesowań profesjonalnych itp. Nie można by również uczynić zadość temu postulatowi współczesnej dydaktyki, który podkreśla ko­nieczność aktywizacji studentów w procesie kształcenia wyższego oraz wdrażania ich do sa­modzielnego uczenia się, którego znaczenie stale będzie wzrastać w wychowującym społeczeń­stwie przyszłości.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.