ZRÓŻNICOWANE KIERUNKI

Tyle o założeniach stanowiących podstawę proponowanej przez Komisję reformy szwedz­kiego szkolnictwa wyższego. Kierunki jej są zróżnicowane. Pierwszy dotyczy organizacji studiów wyższych. Zdaniem Komisji należy dą­żyć do powiązania w spójną calośc programów obowiązkowych dla wszystkich studentów danego kierunku z różnicowanymi stopniowo, w miarę przechodzenia na wyższe lata studiów, programami indywidualnymi. Zapewniłoby to usystematyzowaną wiedzę w wybranym kie­runku studiów, a równocześnie zaspokoiłoby specyficzne zainteresowania zawodowe oraz — w miarę możliwości — pozazawodowe poszcze­gólnych studentów. Komisja sądzi, że wręcz nieodzowne jest podporządkowanie tztv~ pod­stawowych studiów wyższych (basie higher education) odpowiednim dziedzinom działalno­ści zawodowej ludzi.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.