ZMIANA STRUKTURY

Zmiana struktury kwalifikacji osób zatru­dnionych w różnych gałęziach przemysłu. Jej źródłem będzie dalsza mechanizacja i automa­tyzacja produkcji, która sprawi, że wskaźnik pracowników zatrudnionych przy konserwacji maszyn i urządzeń oraz nadzorowaniu ich pra­cy wzrośnie z obecnych 3—5% ogółu załogi (w fabrykach tradycyjnych) do 20—30% w fabry­kach częściowo zautomatyzowanych, a nawet do 70% w fabrykach całkowicie zautomatyzo­wanych. I to zjawisko nie pozostanie, oczy­wiście, bez wpływu na treść kształcenia.Wzrost zasobu czasu wolnego. Około 2000 roku człowiek będzie pracował przeciętnie 40 tys. godzin w ciągu swego życia, a nie,’ jak teraz, 60 – 70 tys. W związku z tym wzrośnię również znaczenie „edukacji bezinteresownej”, zaspokajającej różnorakie pożazawodowe po­trzeby i zainteresowania jednostek.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.