ZJAWISKA TOWARZYCZĄCE

Warto wskazać, że trafność tego rodzaju przewidywań ma już od dawna mocne uzasad­nienie empiryczne w postaci polityki oświato­wej i kierunków rozwoju szkolnictwa w kra­jach socjalistycznych.Nie bez wpływu na sytuację oświaty i wy­chowania w roku 2000 — wskazują autorzy ra­portu Jensena i raportów OCDE — będą miały następujące zjawiska: Ośmiokrotny wzrost naszej wiedzy o świecie do roku 2000 w stosunku do jej stanu z ro­ku 1970. W tych okolicznościach encyklope­dyczne programy nauczania staną się szkodli­wym anachronizmem. Stąd też wiedza typu „know-that” będzie magazynowana w służą­cych temu celowi urządzeniach, a główny wy­siłek szkoły zostanie skierowany na wyposa­żenie uczniów w wiedzę typu „know-how” i „know-why”,

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.