ZDUMIEWAJĄCE OSIĄGNIĘCIA

Opowiadając się zdecydowanie za wyborem pierwszego członu antynomii „szkoła czy anty- szkoła”, stajemy jednak wobec wielu zjawisk uzasadniających konieczność jej zreformowa­nia. Niektóre z nich mają przy tym wręcz pa­radoksalny charakter. Czyż bowiem nie jest paradoksem, że w do­bie zdumiewających osiągnięć nauki i techniki, których wyrazem jest chociażby dotarcie czło­wieka na Księżyc, wyposażenie licznych jeszcze szkół w sprzęt i pomoce naukowe niewiele róż­ni się od tego, jakim szkoła dysponowała in statu nascendi? Z faktu zaś, że w niektórych szkołach uczniowie mogą oglądać takie czy in­ne aparaty i urządzenia, nie zawsze wynika, że nauczyciele rzeczywiście posługują się tam na co dzień tymi urządzeniami i stosują nowoczes­ne metody nauczania i wychowania.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.