ZDANIEM TWÓRCÓW

Dzieje się tak również — zdaniem twórców obecnej koncepcji szwedzkiego systemu szkol­nego — z tego jeszcze powodu, że szkoły śred­nie, tj. 3-letnie gimnazja, 2-letnie szkoły tech­niczne i „2 lub 3-letnie szkoły zawodowe, „są zróżnicowane pod względem profilu kształcenia. Dzięki temu uczniowie mają szerokie możliwo­ści rozwijania różnorakich zainteresowań oraz uzdolnień.Absolwenci szkoły; średniej mają w zasadzie wolny wstęp na wyższe uczelnie, przy czym czynnikiem decydującym o przyjęciu jest nie egzamin wstępny, lecz postępy w szkole śred­niej. Trzeba jednak podkreślić, że wolny wstęp na studia wyższe mają tylko ci absolwenci szkół średnich, którzy chcą studiować prawo, teolo­gię, niektóre dyscypliny humanistyczne i przy­rodnicze.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.