ZASIĘG SPOŁECZNY

O tym zaś, że zasięg spo­łeczny tego zjawiska nie jest mały, świadczy przytoczona w raporcie liczba 14 milionów biednych rolników, których dzieci uczęszczają głównie do rachitycznych szkółek jednoklaso- wych, obsadzonych nauczycielami o stosunko­wo niskich kwalifikacjach oraz słabo wyposa­żonych w sprzęt i pomoce naukowe.Nieprzystosowanie systemu szkolnego do no­wych potrzeb i zadań oświatowych kraju, pod­kreślone przez Komisję do Spraw Technologii Kształcenia, sprawia, że w Stanach Zjednoczo­nych — podobnie zresztą jak w wielu krajach, gdzie występują analogiczne zjawiska — wy­suwa się postulat pilnej reformy tego systemu. Podobnie też jak w innych krajach dysponu­jących raportami na temat aktualnego stanu własnej oświaty, Amerykanie podkreślają po­trzebę całościowej przebudowy szkolnictwa.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.