ZAPLECZE MATERIALNE

Raport podkreśla, że owocna realizacja re­formy szkolnictwa jest nie do pomyślenia bez wcześniejszego zapewnienia środków material­nych, decydujących o jego sprawnym funkcjo­nowaniu, a także bez naukowego rozstrzygnię­cia wielu problemów. Tak np. fakt (czytamy na s 82 i 83), że w Niemieckiej Republice De­mokratycznej z wydatnej pomocy państwa (stypendia, domy akademickie, zasiłki itp.) ko­rzysta aż 90% ogółu studentów, a więc o wiele więcej niż w Republice Federalnej Niemiec, wywiera przecież niezaprzeczalny wpływ na końcową efektywność szkolnictwa III stopnia. Niemały wpływ mają również warunki, w ja­kich pracują uczniowie i studenci. Tymczasem mimo ogromnych nakładów finansowych na budownictwo i wyposażenie szkół sytuacja w tej dziedzinie ciągle jeszcze pozostawia w Re­publice Federalnej Niemiec wiele do życzenia.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.