ZAŁOŻENIA REFORMY

Gdy chodzi o zagadnienia treściowo- -metodyczne, to ich kierunek wyznaczają takie hasła, jak pluralizm kulturalny, silny na­cisk na treści ogólnokształcące, stopniowe róż­nicowanie programów nauczania w miarę prze­chodzenia z klas niższych do wyższych, metody aktywne, antywerbalizm, indywidualizacja oraz wprowadzenie do nowoczesnej techniki. Szcze­gólne znaczenie przywiązuje się do nauki języ­ka ojczystego oraz języków obcych, podkreśla wagę nauczania przedmiotów matematyczno- -przyrodniczych, których udział w ogólnym kanonie wykształcenia wzrasta i nadal będzie wzrastać, a także eksponuje konieczność roz­wijania pełnej osobowości każdego ucznia za pomocą „kształcenia, a nie tylko informowa­nia”.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.