ZAKRES PROBLEMÓW

Zakres eksponowanych w Ra­porcie problemów jest bardzo szeroki. Tak więc obok pozapedagogicznych uwarunkowań dzia­łalności systemu szkolnego (les structures su- perieures du systeme scolaire), niejako nad­rzędnych wobec niego (tom I), w Raporcie omawia się poszczególne segmenty szkolnictwa (les structures et les niveaux de l’enseigne- ment), (tom II), plany i programy nauczania, metody i środki pracy dydaktyczno-wycho­wawczej, szkolne i pozaszkolne formy opieki nad dziećmi i młodzieżą (tom III), zarządzanie oświatą, finansowanie działalności oświatowo- -wychowawczej (tom IV), rolę rodziny i innych komórek wychowawczych w przygotowywaniu uczniów do życia w warunkach cywilizacji naukowo-technicznej, obowiązki nauczycieli i uczniów w nowoczesnej szkole, a także zna­czenie zinstytucjonalizowanej pracy dydaktycz­no-wychowawczej dla racjonalnego współżycia ludzi reprezentujących różne kręgi etniczne i wyznaniowe.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.