ZAKRES KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W zakresie kształcenia zawodowego przewi­dywany jest znacznie większy udział w proce­sie nauczania nowoczesnych zakładów pracy, co umożliwi łączenie teorii z rzeczywiście nowoczesną praktyką. Reformą zostanie również objęte kształcenie nauczycieli. Rozszerzona szkoła wyższa będzie przygotowywać nauczycieli dla szczebla ele­mentarnego oraz obu stopni szkoły średniej, tzn. stopni umożliwiających uzyskanie pierw­szej i drugiej matury. Ponadto przewiduje się rozbudowę systemu zawodowego doskonalenia nauczycieli, między innymi za pomocą radia i telewizji.Opracowanie nowych programów i podręcz­ników szkolnych wymagać będzie m.in. inten­sywnej działalności badawczej o zasięgu ogól­nokrajowym.Około 1980 roku trzeci szczebel kształcenia, tzn. studia wyższe, osiągnie 25% osób danego rocznika.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.