ZAKRES I POZIOM REALIZACJI

Trzeba przy tym brać pod uwagę, że zakres i poziom realizacji każdej z tych funkcji są determino­wane przez warunki życia ludzi w krajach uprzemysłowionych od strony tak pozytywnej (np. wysoki poziom dochodu narodowego, sze­roki dostęp do oświaty i kultury; spora ilość czasu wolnego od pracy zarobkowej itp.), jak i negatywnej (chociażby znaczne zanieczyszcze­nia naturalnego środowiska, choroby cywiliza­cyjne; „samotność w tłumie” itp.).Autorzy wymienionych wyżej opracowań przewidują, że w latach 1970—2000 trzeba się liczyć z następującymi zmianami w oświacie i wychowaniu krajów zrzeszonych w Europej­skiej Wspólnocie Gospodarczej:Rozszerzenie opieki przedszkolnej jako je­dnego z warunków wyrównania szans oświa­towych dzieci i lepszego niż dotychczas wyko­rzystania „rezerwy talentów”.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.