WYRÓWNANIE SZANS

Wyrównają się szanse edukacyjne dzieci wywodzących się z różnych klas i warstw spo­łecznych; wybór specjalności zawodowej doko­nywać się będzie później niż teraz; zwiększy się w stosunku do aktualnego wpływ rodziny na karierę szkolną dziecka, a także wpływ szkoły, gdyż uczniowie będą dłużej przebywać W niej, niekiedy nawet przez cały tydzień z wyjątkiem soboty i niedzieli; jeszcze bardziej wzrośnie liczba studiujących kobiet; wreszcie nastąpi wzrost indywidualizacji nauczania, m.in. dzięki osiągnięciom przemysłu elektro­nicznego.W 1968 roku powstał w Rzymie — stąd na­zwa — Klub Rzymski. Skupia on około stu przedstawicieli międzynarodowego świata nau­ki, techniki, kultury i polityki, wyznających wspólne lub zbliżone poglądy na temat takich globalnych problemów ludzkości, jak zakres i tempo gospodarczego rozwoju współczesnego świata, wyżywienie, zasoby surowcowe i ener­getyczne oraz ich wykorzystanie, zagrożenie naturalnego środowiska człowieka, a także — jak ostatnio — uczestnictwo ludzi w poczyna­niach dotyczących ich losów itp.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.