WYMIENIONE ZAGADNIENIA

Jeśli chodzi o pierwsze spośród wymienio­nych zagadnień, to na szczególną uwagę bada­czy zasługuje, zdaniem Komisji, fakt, iż w mia­rę rozwoju szkolnictwa wyższego coraz wyraź­niej zanika względna dotychczas jednolitość kandydatów na studia. Do bram uczelni wyż­szych szturmują obecnie ludzie różniący się — nieraz bardzo znacznie — wiekiem, doświad­czeniem życiowym, stażem pracy zawodowej, stanem rodzinnym, przygotowaniem do studiów itd., przy czym wiele danych wskazuje, iż zróż­nicowanie to będzie się nadal powiększać. W tej sytuacji należy również zróżnicować stu­dia wyższe, przystosowując ich cele, treść, or­ganizację i metody do wielorakich potrzeb no­wych studentów. Jak to zrobić? Jak powiązać treść i strukturę szkolnictwa wyższego ze zmie­niającymi się szybko potrzebami rynku pracy? Jak i na jakim poziomie przygotowywać spe­cjalistów dla różnych dziedzin gospodarki i kultury?

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.