WYKORZYSTYWANE WALORY

Chodzi więc o to, aby — wykorzystując wa­lory nowoczesnych środków i materiałów technicznych — stworzyć takie środowisko eduka­cyjne, które łączyłoby w racjonalny sposób nowoczesną technologię kształcenia z dotychczasowymi metodami, formami organizacyjny­mi i środkami nauczania-uczenia się, scalało nowe propozycje architektoniczne w budownictwie szkolnym z rozwiązaniami sprawdzonymi  w toku wielowiekowej praktyki dydaktycznej, i usuwało antynomie między kształceniem zawodowym i ogólnym, zaspokajającym pozaprofe- sjonalne potrzeby i zainteresowania ludzi, słowem — zyskało rangę czynnika zapewniające- go jednostce pełny, wszechstronny rozwój, przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeb społe­czeństwa. Aby tak się stało, technologia „musi być czynnikiem służebnym w procesie kształcenią, a nie jego dominantą czy samoistnym celem”

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.