WPŁYW NA SKUTECZNOŚĆ

Poważny wpływ na skuteczność perswazji ma sytuacja społeczna odbiorcy przekazu. Opisy spo­łeczeństwa masowego podkreślały zawsze rozer­wanie tradycyjnych więzi społecznych i stan rze­czywistej oraz’psychologicznej samotności jednost­ki w anonimowej, zatomizowanej masie ludzkiej. Jednakże od dawna socjologowie zwracali uwagę, że owa anonimowa masa nie jest przemieszana homogenicznie, podział pracy powoduje bowiem powstawanie grup o podobnym charakterze. Za­wód, wiek, płeć, poziom wykształcenia i docho­dów nie są może silnymi wewnętrznymi więzami, ale kształtują pewne wyraźnie określone cechy, postawy, nawyki, zainteresowania, które decydu­ją o wyborze określonych środków przekazu, ko­munikatów oraz o względnie zbliżonym procesie selektywnego przyswajania i zapamiętywania.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.