WŁAŚCIWA REALIZACJA

Właściwa realizacja tych założeń progra­mowych stanie się możliwa dzięki rozbudowie szkolnej służby orientacyjnej, na którą złoży się poradnictwo psychopedagogiczne i zawodowe, uwzględniające lokalne warunki i możli­wości zatrudnienia lub dalszej nauki.W sferze zagadnień s t r ukturaJn.o – o r~ ganizacyjnych Raport jpodkreśla koniecz­ność zniesienia  dotychczas przedziałów między poszczególnymi segmentami systemu szkolnego oraz oparcie tego systemu~na formu­le: 6+5 + 2. W formule tej 6 odnosiłoby się do liczby lat nauki elementarnej. Uczniowie byli­by tu automatycznie promowani z klasy do klasy, aczkolwiek po 3 latach można by organi­zować dla jednostek słabszych roczny kurs uzupełniający (rattrapage), a po pełnym cyklu nauki elementarnej — również z myślą o tych właśnie uczniach — roczny kurs przygotowaw­czy do szkoły średniej.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.