WŁADZE OŚWIATOWE

Za to właśnie, stwierdza Becker, trzeba teraz drogo płacić. Ponadto władze oświatowe chcia­ły rozwiązać sprawę reformy zbyt szybko, j a przy tym nie doceniły trudności powiązania systemu szkolnego z potrzebami rynku pracy oraz zwrotnego wpływu, jaki wywrze zasada numerus clausus na szkolnictwo przedakade- mickie. Dzisiaj wiemy już, kontynuuje swoje uwagi Becker, że brak równowagi między po­dażą miejsc pracy dla ludzi z wyższym wy­kształceniem a popytem na te miejsca pociąga j za sobą poważne konsekwencje i dla gospodar- 1 ki, i dla szkolnictwa. Ale wiemy też, że zasada numerus clausus prowadzi w szkole średniej do I zaostrzenia rywalizacji, do bezkompromisowej walki o stopnie konieczne przy ubieganiu się o     przyjęcie na studia wyższe. To zaś niejedno­krotnie koliduje z celami wychowawczymi j szkoły. Czy nie należałoby więc szerzej otwo­rzyć bram wyższych uczelni, różnicując zara­zem studia?

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.