WŁĄCZENIE TECHNOLOGII

Ogólnie można stwierdzić, czytamy w rapor­cie, że włączenie technologii kształcenia do pra­cy dydaktyczno-wychowawczej powinno zape­wnić następujące korzyści:wzrost efektywności (m.in. wskutek odcią­żenia nauczycieli od obowiązków wykonywania czynności mechanicznych);większą indywidualizację tempa i treści uczenia się na lekcji;zapewnienie nauczaniu zweryfikowanych w praktyce szkolnej podstaw naukowych, np. w zakresie organizacji pracy uczniów podczas ;zajęć szkolnych i pozaszkolnych, sposobów utrwalania wiedzy i posługiwania się nią w praktyce itp.;łatwiejszy dostęp do materiałów źród­łowych (filmy historyczne, przyrodnicze itp.);ograniczenie zakresu uczenia się pośred­niego, np. z książek, na rzecz uczenia się bez­pośredniego;wyrównanie szans oświatowych dzieci i młodzieży w wyniku udostępnienia wszyst­kim szkołom — łącznie ze szkołami wiejskimi materiałów opracowanych przez najwybit­niejszych specjalistów w postaci sfilmowanych wykładów, nagranych na taśmę magnetofono­wą lekcji itp.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.