WIĘKSZOŚĆ KIERUNKÓW STUDIÓW

W tym kontekście większość kierunków studiów wyższych będzie miała charakter prze­mienny, tzn. będzie polegać na przeplataniu nauki z odpowiednią pracą zawodową. Tylko w ten sposób możliwe się stanie silniejsze niż dotychczas zespolenie treści teoretycznych z praktyką nauczania, a ponadto jedynie tą drogą można będzie zyskać środki konieczne dla finansowania edukacyjnej eksplozji.Wzrost kwalifikacji zawodowych nauczy­cieli, bez czego nie można by skutecznie reali­zować nowych programów nauczania, zwłaszcza programów eksponujących potrzebę rozwią­zań interdyscyplinarnych, wymagających od uczniów operatywnego posługiwania się zarów­no wiedzą typu „know-how”, jak „know-that” i „know-why”.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.