WARUNKI REALIZACJI REFORMY

Chcąc wcielić w życie scharakteryzowaną wyżej reformę szkolnictwa, trzeba dysponować poważnymi środkami finansowymi. Ze wstęp­nych wyliczeń wynika, stwierdzają autorzy ra­portu, że w latach osiemdziesiątych środki te będą musiały być cztero-, pięciokrotnie większe aniżeli w roku 1969, kiedy na oświatę i szkol­nictwo wyższe wydano w Republice Federalnej Niemiec 20 milionów marek. Drugim warunkiem powodzenia postulowa­nej reformy jest zrozumienie jej potrzeby przez społeczeństwo. Tylko w ten sposób — jak czy­tamy w omawianym dokumencie — zachodnio- niemieckie szkolnictwo może się wydostać z kryzysu, w którym się znalazło wraz z wielo­ma innymi systemami oświaty i wychowania na świecie. Tylko w ten sposób można nadrobić te zaniedbania w rozwoju duchowym obywa­teli Republiki Federalnej Niemiec, które po­wstały wskutek jednostronnego skoncentrowa­nia dotychczasowych wysiłków na sferze życia materialnego, gospodarki i handlu.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.