W UCZENIU INNOWACYJNYM

Natomiast w ucze­niu się—nauczaniu innowacyjnym informacja taka powinna stać się bodźcem do podjęcia działania, aby informacyjne potrzeby społeczeń­stwa nie popadały w kolizję z jego potrzebami ekologicznymi. Dlatego też należy społeczeń­stwo przygotować do takich działań, np. włą­czając problematykę ekologiczną do programu kształcenia jednostek, mimo iż bezpośrednio nie służy ona ich potrzebom. Jednostki zaś trzeba przekonać, że istnieje wiedza niekoniecznie przydatna im bezpośrednio, ale ważna ze spo­łecznego punktu widzenia i z tego tytułu wy­magająca opanowania. Dopiero w ten sposób uczenie się—nauczanie jednostek i uczenie się— —nauczanie społeczeństw będą się wzajemnie wspierać i uzupełniać, sprzyjając, jak np. w omawianym przypadku, podjęciu akcji zalesia­nia, zbiórki makulatury itp.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.