W RÓŻNORAKICH SZKOŁACH

Wiele osób sądzi, ze tylko tą drogą można stworzyć dzieciom i młodziezy w miarę równe szanse oświatowe, co jednak nie jest równoznaczne dążeniem do zapewnienia wszystkim obywa­telom.. jednakowego wykształcenia. Ale czvż nie jest ponadto dodatkowym paradoksem, ‚że akceptując tego rodzaju poglądy, dopuszcza się na studia uniwersyteckie coraz większą liczbę osób, ale równocześnie zachowuje się elitarny charakter studiów w świadomie utrzymywa­nych studiach ponaduniwersyteckich, np. w „grandes ecoles”? Czy wreszcie nie jest paradoksem, że w tym czasie, kiedy w jednych krajach uczy się w różnorakich szkołach pomaturalnych (łącznie z uczelniami wyższymi) prawie połowa mło­dzieży w wieku od 20 do 24 lat, w innych kra­jach analfabeci stanowią około 80% ogółu do­rosłych? W tym kontekście zastanawiający jest fakt, że według długoterminowych prognoz UNESCO pełnej likwidacji analfabetyzmu na świecie można się spodziewać dopiero w dwu- dziestych-trzydziestych latach XXI stulecia, a równocześnie doświadczenia kubańskiej kam­panii oświatowej z 1961 roku wykazują, że to pejoratywne zjawisko można usunąć w ciągu niespełna… dziesięciu miesięcy.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.