W PROCESIE UCZENIA SIĘ

Zgodnie z tym, co zostało powiedziane, w te­chnologii kształcenia można widzieć „sposób zdobywania, gromadzenia, przetwarzania, roz­dzielania i rozpowszechniania informacji”.  Równie istotne jest jednak i to, że technologia zapewnia sprzężenie zwrotne oraz intensyfiku­je proces uczenia się, dzięki czemu wykracza poza te możliwości, którymi dysponuje nauczy­ciel. Przykładowo: maszyny dydaktyczne i pod­ręczniki programowane zapewniają natychmia­stowe sprzężenie zwrotne, wykazując zarazem absolutną cierpliwość przy korekcie błędów po­pełnianych przez uczących się. To samo moż­na powiedzieć o tzw. mikronauczaniu (micro- teaching), dzięki któremu nauczyciele mogą analizować przebieg i wyniki własnej pracy na lekcji, posługując się jej wideofonicznym nagraniem.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.