W NOWYM RAPORCIE

W opublikowanym w lutym 1978 roku nowym Raporcie Rządu Federalnego o struk­turalnych problemach federacyjnego systemu oświaty i wychowania (Bericht der Bundesre­gierung iiber die strukturellen Probleme des fóderativen Bildungssystems) zwraca się uwa­gę na konieczność stałego doskonalenia planów programów nauczania w szkołach różnych typów i szczebli, w tym również na potrzebę „zbliżenia do siebie” kształcenia ogólnego i za­wodowego. Czyni się tak między innymi dlate­go, że dzisiaj częściej niż dotychczas człowiek musi być przygotowany do zmiany zawodu, którego się pierwotnie wyuczył, nie mówiąc już o     zmianach zachodzących w obrębie wykony­wanego zawodu, wywoływanych przez nowe technologie, inne warunki pracy itp.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.