W KAŻDEJ CZĘŚCI

W każdej z tych części dochodzą do głosu problemy o ogromnym znaczeniu dla dalszego rozwoju oświaty i wychowania we współczes­nym świecie. Na nich więc wypadnie odtąd ogniskować uwagę. Przemiany cywilizacji współczesnej a uczenie się—nauczanie. Ludzkość wkroczyła w epokę skrajnych al­ternatyw — stwierdza Raport, zwany też Raportem o uczeniu się—nauczaniu. Z jednej bowiem strony jest świadkiem nie spotykane­go w dotychczasowych dziejach postępu nau­ki i techniki, z drugiej zaś boryka się z nie­zwykle złożonymi problemami demograficzny­mi, żywnościowymi, energetycznymi i oświato­wymi, wręcz szokującymi swoimi rozmiarami. Przykładowo: Ponad trzecia część ludności Ziemi głodu­je, a zarazem tzw. zielona rewolucja, w której widziano swego czasu czynnik umożliwiający przezwyciężenie kryzysu żywnościowego, za­kończyła się fiaskiem. Wywołała ona przy tym wiele problemów ekologicznych (zatrucia spo­wodowane pestycydami), społecznych (wzrost bezrobocia wśród najbiedniejszych chłopów, nie przygotowanych do posługiwania się nowo­czesnymi maszynami rolniczymi) i ekonomicz­nych (wzrost kosztów uprawy ziemi i hodowli).

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.