W JEDNYM MODELU

Łączenie w jednym modelu treściowym wysokiej specjalizacji w jakiejś dziedzinie z wiedzą ogólną, ukazującą wielorakie powią­zania owej specjalizacji z innymi dziedzinami. Mówiąc bardziej obrazowo wiedza opanowana przez jednostkę będzie najgłębsza w środku ko­ła i coraz płytsza w miarę oddalania się od nie­go. Strefy leżące bliżej środka będą przy tym dokładnie określone co do zakresu, zewnętrzneSpadek zatrudnienia w sektorze I (rolnic­two i hodowla) z obecnych 15 do 5%; w sekto­rze II (przemysł) nastąpi zaś wzrost z obecnych 40 do 43%, podobnie jak w III (usługi), gdzie obecny wskaźnik 45% ustąpi miejsca wskaźni­kowi 52%. W roku 2000 wystąpi ponadto znacz­nie większe niż teraz zapotrzebowanie na pra­cowników z ukończonymi studiami wyższymi (z 4 do 19 /o), a także półwyższymi (pomatu­ralnymi w naszej terminologii): z 7 do 21%. Wszystko to pociągnie za sobą istotne zmiany celów, treści i organizacji kształcenia.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.