UWOLNIENIE OD UCZENIA SIĘ

Jej celem jest uwolnienie lu­dzi od uczenia się poprzez szoki, a równocze­śnie przyzwyczajenie ich do tego, aby uczyli się z przyszłości, a nie tylko — jak głównie do­tąd — z dnia wczorajszego. Ponadto antycypa­cja zmierza do tworzenia rozwiązań alternatyw­nych, do traktowania przyszłości „jak przyja­ciela, a nie włamywacza”. Z kolei uczest­nictwo, stanowiąc cechę naszej epoki, w której po prostu musimy ze sobą współpraco­wać w celu zarządzania fabryką (partycypacja robotników), uczelnią (studenci) czy państwem (obywatele), ma na celu zaktywizowanie ludzi, poszerzenie zakresu ich współodpowiedzialności za bieg spraw, ukazanie im nowych horyzontów. Przejawia się ono w postaci dyskusji  i współdziałania.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.