UWAGI I REFLEKSJE

Ukazanie się na światowym rynku wydawni­czym Edukacyjnego Raportu Rzymskiego, ra­portu o uczeniu się—nauczaniu, jest wydarze­niem godnym uwagi. Okazało się bowiem, że przedstawiciele różnych ustrojów społeczno- -ekonomicznych, różnych części świata i róż­nych kręgów kulturowych mogą porozumieć się ze sobą, a nawet opracować wspólny program działania w dziedzinie tak mało podatnej na L kompromisy, jak edukacja ludzi we współczes­nym świecie. Za jaką cenę uzyskano tę zgodę? „Sądzę — odpowiada na to pytanie B. Sucho­dolski — iż jest to zgoda wprawdzie ważna, ale zbudowana ponad realiami naszego świata. Ra­port prezentuje koncepcję «innowacyjnego kształcenia* […] oraz rolę, jaką ma ono ode­grać. Jednak teorie, nawet słuszne, nie mają same w sobie siły wykonawczej.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.