UPOWSZECHNIENIE MENTALNOŚCI

Nad upowszechnieniem mentalności i stylu ży­cia klasy średniej wśród społeczeństwa amerykań­skiego reklama pracowała już od dawna. Domi­nującą bowiem cechą tej klasy jest postawa kon­sumpcyjna „współpracująca” z celami producen­tów i pozwalająca amerykańskiej gospodarce jako całości utrzymać wysokie tempo. Analizy socjolo­giczne poświęcone klasie średniej między innymi Vance Packarda The Status Seekers (Poszukiwacze statusu społecznego) — podkreślają, że kupowanie towarów stało się dla niej wyznacznikiem pozycji społecznej. Mechanizm psychologiczny dominują­cy w ich świadomości ilustruje hasło Keep up with the Joneses (nie dać się prześcignąć Jonesom). Cho­dzi oczywiście o taki wyścig kupowania, w któ­rym przegrana równoznaczna jest z towarzyską czy społeczną degradacją.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.