UCZENIE SIĘ PRZYSTOSOWAWCZE

Uczenie się przystosowawcze, uczenie się po­przez szoki, jest potrzebne i dziś. Ale nie jest ono już wystarczające, podkreślają z naciskiem autorzy Raportu. Dzisiaj bowiem uczenie się —nauczanie musimy ujmować w sensie szero­kim, który „wykracza poza potoczne jego ro­zumienie jako kształcenia czy szkolnego nau­czania”. Obecnie uczenie się—nauczanie na­leży rozumieć jako czynność, która wymaga od człowieka inicjatywy i rozwija tę inicjaty­wę; przygotowuje go do radzenia sobie w no­wych, nieoczekiwanych sytuacjach; dokonuje się dzięki kontaktowi ze światem rzeczy i świa­tem wyobrażeń; ma jednostkowy i zarazem społeczny charakter (societal learning); rozwi­ja umiejętność przystosowywania się do świa­ta, ale także zmieniania tego świata; wdraża do dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów oraz przygotowuje do przewidywa­nia zmian —- a nie tylko — jak uczenie się —nauczanie przygotowawcze — do biernego czekania na te zmiany.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.