UCZENIE SIĘ

Takie uczenie się—nauczanie określa Kaport jako i n n o w a c y j n e (innovative learning). Nie ma w nim miejsca na metodę prob i błę­dów, która dzisiaj może nas zbyt drogo koszto­wać. Nie ma w nim też miejsca na sztywne paradygmaty i raz na zawsze przyjęte systemy wartości. Nic ma w nim wrGSzcie miejsca na koszty, które ludzkość ponosi wskutek utra­cenia kontroli nad biegiem zdarzeń, albo też straty wynikające z wadliwie opracowanych prognoz krótko-, średnio- i długoterminowych.Dwie są cechy konstytutywne tak rozumia­nego uczenia się—nauczania innowacyjnego’ antycypacja i uczestnictwo, partycypacja. A n- tycypacja, stanowiąc przeciwieństwo adaptacji, sprzyja formułowaniu prognoz, two­rzeniu modeli, eksponowaniu wartości, anali­zowaniu tendencji, planowaniu, ocenie efektów zamierzonych i efektów ubocznych, ujmowaniu problemów w sposób globalny, łącznie z wa­runkującymi je czynnikami, a więc z ich tłem czy kontekstem.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.