TRZY PROGNOZY

Prognozy te stanowią wyraz przewidywane­go rozwoju oświaty i wychowania na przełomie XX i XXI stulecia. Każda z nich dzieli się na dwie części: charakterystykę ogólnej sytuacji w Europie oraz opis stanu i kierunków rozwo­ju szkolnictwa. Sytuacja ogólna. Europa Zachodnia roku 2000 jest państwem sfederalizowanym luźnych powiązaniach między dawnymi pań­stwami. Władza centralna ma ograniczony za­sięg. Przewaga partii zachowawczych. Wyraź­ne dążenie do utrzymania politycznego status quo; prawicowa polityka. Silne napięcie na li­nii „Wschód—Zachód”. Integracja na podstawie zgodności interesów kapitału oraz sił wojsko­wych i administracji. Zbliżenie prywatnego ka­pitału i władzy politycznej. Szybkie zmiany te­chnologiczne, stabilizacja w sferze stosunków społecznych.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.