TRUDNA SYTUACJA

Szczególnie trudna jest sytuacja dziewcząt robotniczego pochodzenia, które stanowiły w 1965 roku tylko 1,7% ogółu uczniów przystępujących do egzaminu matu­ralnego w gimnazjum (analogiczny wskaźnik dla dziewcząt wywodzących się z inteligencji pracującej i wolnych zawodów wynosił 27,3%).Przedszkola. Trudna sytuacja, według raportu, panowała pod koniec lat sześćdziesią­tych w zachodnioniemieckich przedszkolach. Tam nie było wystarczającej liczby miejsc, brakowało nauczycieli — a wśród zatrudnio­nych tylko około 45% miało odpowiednie kwa­lifikacje — i tam wreszcie wyposażenie nie by­ło wystarczające. Tymczasem wiadomo, że właściwa praca przedszkola niejednokrotnie rozstrzyga o karierze szkolnej dziecka, gdyż właśnie dzięki niej możliwe staje się zlikwido­wanie lub przynajmniej złagodzenie określo­nych braków w jego rozwoju fizycznym czy umysłowym.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.