TRADYCYJNY SYSTEM

„Dla nas — stwierdza L. Sandgren — kształcenie ustawiczne nie jest czymś, co się po prostu dodaje do tradycyjnego systemu edukacji. Jest ono nowym spojrzeniem na możliwości optymalnego” wykorzystania przez poszczególnych obywateli tych środków edukacyjnych, którymi dysponuje społeczeń­stwo-. Uznanie zasady ustawiczności kształce­nia za wytyczną kierunkową reformy całego systemu edukacji, a nie tylko szkolnictwa wyż­szego, prowadzi do nowych i zarazem bardzo ważnych konsekwencji. Jedną z nich może być np. znacznie wcześniejsze niż obecnie kierowa­nie dojrzałej ku temu fizycznie młodzieży do pracy zawodowej i wcześniejsze wyrabianie w niej odpowiedzialności oraz umiejętności ra­dzenia sobie w sytuacjach trudnych, współ­działania z innymi ludźmi w zakresie daleko wykraczającym poza tradycyjne problemy szkolne.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.