TOR KSZTAŁCENIA

W czasie, o którym mowa, rozbudowano rów­nież w RFN tzw. drugi tor kształcenia, obejmu­jący różne szczeble i typy oświaty dorosłych; świadczy o tym wzrost liczby uczniów w tych placówkach z niespełna 3,8 miliona z roku 1965 do 10,3 miliona w roku 1976, a więc o ponad 170%. Równocześnie polepszyły się w tych la­tach warunki pracy w szkołach I i II stopnia (elementarnych i średnich): liczba uczniów w klasie zmalała w nich z 23,3 do 22,7, a liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela z 47,4 do 32,4. I chociaż stało się tak między innymi w wyniku szkolnego niżu demograficz­nego, to jednak fakt ten, zdaniem autorów Od­powiedzi, jest godny odnotowania, ponieważ towarzyszył mu równoległy wzrost nakładów finansowych na szkolnictwo do około 60 miliar­dów marek rocznie, a więc o 4,4% w stosunku do roku 1965. Poważnej rozbudowie ilościowej poddano wreszcie szkolnictwo wyższe.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.