TEMATYKA PRAC

Tematy­ka 22 prac włączonych do tej części dotyczy: aktualnego stanu i perspektyw rozwojowych telewizji oświatowej i szkolnej, nauczania za pomocą komputerów na różnych szczeblach pracy dydaktycznej (szkoła podstawowa, szkoła średnia, uczelnia wyższa, kształcenie podyplo­mowe), filmu oświatowego, maszyn dydaktycz­nych i nauczania programowanego oraz przy­stosowania budynków szkolnych do potrzeb nauczania przy użyciu nowoczesnych środków i aparatów technicznych. Łączina objętość to­mu 1. wynosi 441 stron. Tom drugi raportu składa się z czterech czę­ści (III—VI, łącznie 1096 stron). Części te po­święcone są kolejno: teorii i ogólnym zastoso­waniom technologii kształcenia (Theories and General Applications), rozważaniom praktycz­nym (Practical Considerations), wnioskom dla handlu i przemysłu (Implications for Bussiness and Industry) oraz ocenie ekonomicznej (Eco- nomie Evaluations). Charakterystyka tych pro­blemów zawarta jest w 113 pracach; ich auto­rzy to najwybitniejsi amerykańscy specjaliści w zakresie szeroko rozumianej technologii kształcenia.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.