TELEWIZJA I RADIO

Telewizja oświa­towa wypełnia obecnie trochę mniej niż 3% ogólnego czasu nauczania w szkołach podsta­wowych i średnich 16 największych miast Sta­nów Zjednoczonych. W Bostonie, który dyspo­nuje jedną z najlepszych w kraju stacji tele­wizji oświatowej, w 148 szkołach podstawo­wych znajduje się zaledwie 150 odbiorników telewizyjnych, co oczywiście nie zapewnia wszystkim klasom możliwości pełnego wyko­rzystania programów telewizyjnych. W tej sy­tuacji oświatowe programy telewizji otwartej stanowią przeważnie swoisty dodatek do pro­wadzonych tradycyjnymi metodami zajęć szkolnych. Z kolei z telewizji w obwodzie za­mkniętym korzystają przeważnie uczelnie wyż­sze, przy czym niektóre z nich czynią to przede wszystkim w celu udostępnienia wykładów studentom niższych roczników, zazwyczaj bar­dzo licznych.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.