TECHNOLOGIA KSZTAŁCENIA

Tę trudną i odpowiedzialną funkcję techno­logia kształcenia będzie mogła spełnić wtedy i tylko wtedy, gdy nauczyciele uświadomią so­bie główne niedostatki amerykańskiego syste­mu szkolnego, a mianowicie: rozdźwięk między aktualnymi możliwościami oświaty a potrzeba­mi społeczeństwa; nieprzystosowanie nauki szkolnej do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży, a zwłaszcza do potrzeb uczniów opóźnionych pod względem rozwoju fizycznego i psychicznego oraz obarczonych ułomnościa­mi; przestarzały system nauczania, ignorujący różnice motywacji, tempa i treści uczenia się itp.Postulat indywidualizacji nauczania, ekspo­nowany tak silnie przez Komisję, nie jest przy tym wymierzony przeciwko pracy grupowej czy masowej. Jego rzecznicy protestują jedynie przeciwko jednostronnej dominacji tych właś­nie form pracy w dotychczasowym systemie dydaktycznym, żądając oprócz tego, aby nau­czanie szkolne stało się dla dzieci i młodzieży równie atrakcyjne jak okazjonalne uczenie się za pośrednictwem radia, filmu czy telewizji.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.