SZKOŁY II STOPNIA

Trójstopniowa stru­ktura tych szkół — podkreśla raport — którą tworzą gimnazja (9 lat nauki), szkoły realne (6 lat nauki) i tzw. szkoły główne (podstawowe, 4 lata nauki), nie została na dobrą sprawę gruntowniej zreformowana od czasów Republi­ki Weimarskiej. Szkoły głównej nie uważa się na ogół za drożną, liczne zastrzeżenia wywołu­je również wyraźny podział na szkoły ogólno­kształcące i zawodowe, przy czym te pierwsze uznawane są powszechnie za bardziej warto­ściowe. Krytykowana jest ponadto obecna praktyka bardzo wczesnego, tuż po ukończeniu szkoły elementarnej, tzn. w wieku 10—11 lat, podejmowania decyzji o wyborze dalszego kie­runku nauki. Dla usunięcia tych niedostatków niezbędna jest zmiana obecnej struktury zachodnionie- mieckiego szkolnictwa.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.