SZKOLNICTWO

Na szczeblu przedszkola wysiłki zmierzające do wyrównywania szans oświatowych dzieci wywodzących się z klasy niższej (lower) i średniej (middle), jednakże bez znacznego wzrostu nakładów finansowych na ten cel. Do rozszerzonych szkół średnich (III stopień kształcenia) będzie uczęszczać około 90% każdego rocznika. Istnieć będzie po­dział szkoły średniej na kierunek akademicki i zawodowy. Obowiązek szkolny będzie obej­mował młodzież do 17—18 roku życia. Prze­mysł będzie silnie zaangażowany w zawodowe kształcenie młodzieży. Szkolnictwo wyższe sta­nowiące III stopień kształcenia obejmie około 30—35% osób z każdego rocznika. Szkolnictwo to będzie zróżnicowane na kursy akademickie i zawodowe, przy czym te ostatnie będą znacz­nie krótsze. Kształcenie dorosłych będzie głów­nie nastawione na przygotowanie do pracy i aktualizację wiedzy.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.