SZEROKIE UOGÓLNIENIE

Do tych uwag można by dodać, że w Rapor­cie występują tu i ówdzie uogólnienia zbyt szerokie, czego przykładem są np. uwagi doty­czące edukacyjnej dyskryminacji kobiet lub sytuacji bezrobotnych, które to problemy nie są przecież problemami „całej ludzkości”; że nie zawsze wskazuje on, przez kogo i za pomo­cą jakich środków miałaby być realizowana koncepcja uczenia się—nauczania innowacyjne­go, co sprawia, iż staje się ona koncepcją uto­pijną; że wreszcie nie docenia się w nim tych wartości trwałych, których znajomość jest ko­nieczna właśnie dla racjonalnej przebudowy rzeczywistości. Niezależnie jednak od tych niedostatków Edukacyjny Raport Rzymski stanowi cenny przyczynek do toczącej się dzisiaj w świecie dyskusji edukacyjnej. Jego szczególną zasługą jest, iż rozszerza zakres tej dyskusji o proble­matykę pozapedagogiczną, niezwykle doniosłą dla dalszych losów ludzkości, ukazując zarazem związek tej problematyki z szeroko rozumia­nym procesem uczenia się—nauczania.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.