ŚWIADOMOŚĆ PRZYNALEŻNOŚCI

Świadomość przynależności do gTupy powo­duje, że jednostki wcielają się w rolę, którą według nich grupa ta akceptuje. Pośrednictwo grupy, a zwłaszcza przywódców opinii powoduje, że pro­ces masowego komunikowania ma w dużym stop­niu charakter dwustopniowy. Poszczególne jednost­ki poddawane bywają działaniu środków przekazu w stopniu ograniczonym: oglądają tylko część pro­gramów telewizyjnych, czytają tylko niektóre ga­zety. W drodze kontaktów z przywódcami opinii uzyskują dodatkowe informacje, zwykle wyselek­cjonowane i połączone z gotową interpretacją.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.