STWIERDZONE W RÓŻNYCH KRAJACH

Istnienie przywódców opinii stwierdzono w róż­nych krajach i w różnych dziedzinach życia spo­łecznego. Zdanie ich decydować może o tym, czy społeczność wiejska wprowadzi daną innowację w sposobie gospodarowania i czy środowisko le­karskie zaakceptuje nowy lek; zdanie ich konsul­towane jest przy kupnie nowego towaru, przy­jęciu nowej mody, wyborze filmu. Przywódcy opinii są w obrębie danej grupy specjalistami od pewnych zagadnień, a prestiż ich bierze się za­równo z tak zwanego życiowego doświadczenia, jak i z większego kontaktu ze środkami przekazu, z których czerpią informacje. Role przywódców opinii w różnych dziedzinach nie pokrywają się z rolą przywódców grupy ani ze sobą wzajemnie: kim innym będzie ekspert od polityki, śledzący uważnie działy polityczne prasy, radia i telewizji, kim innym spec od filmów, należący, być może, do klubu filmowego i czytający w większym niż inni stopniu prasę filmową, a specjalistką od mo­dy może być młoda dziewczyna mająca w miejscu pracy styczność z żurnalami.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.