STRUKTURA RAPORTU

W seminariach organizowanych przez Komi­sję uczestniczyli przedstawiciele takich insty­tucji, jak Amerykańskie Stowarzyszenie Profe­sorów Uniwersyteckich, Biuro Wychowania, Federalna Komisja do Spraw Łączności, Naro­dowy Zarząd Badań nad Kosmosem, a także przemysłowcy, lekarze, nauczyciele, rodzice i uczniowie.Efektem tych poczynań był dwutomowy ra­port pt. To Improve Learning zwany od na­zwiska wydawcy raportem Ticktona, przedło­żony sekretarzowi Departamentu Zdrowia, Oświaty i Opieki Społecznej w czerwcu 1969 r. Raport Ticktona składa się z dwóch tomów, tom I z kolei dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich, której objętość wynosi” 122 stronice druku,, jest raportem właściwym. Nosi ona tytuł: A Report by the Commission on Instructional Technology (Ra­port Komisji do Spraw Technologii Kształce­nia). Druga natomiast, pt. Instructional Tech­nology: Selected Working Papers on The State of the Art (Technologia kształcenia: wybrane opracowania na temat aktualnej sytuacji), za­wiera wybór prac poświęconych technologii kształcenia w Stanach Zjednoczonych.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.