STRUKTURA OŚWIATY

Ogólnie można powiedzieć, że sytuacja za- chodnioniemieckiego szkolnictwa jest niełatwa. „Szkoły wyższe są przepełnione. Zasada numerus clausus blokuje dostęp do coraz większej liczby kierunków studiów. Brakuje pomiesz­czeń, laboratoriów i nauczycieli akademickich. Podobna sytuacja występuje w szkołach śred­nich. I tam nie ma pomieszczeń, urządzeń spor­towych, nowoczesnych środków dydaktycznych i przede wszystkim nauczycieli. Następstwem tego stanu są przepełnione klasy, nie realizo­wane lekcje i słabe wyniki nauczania”.Ponadto mimo znacznego wzrostu liczby ucz­niów uczęszczających do gimnazjum i szkoły realnej nieznacznie tylko wzrasta liczba uczniów pochodzenia robotniczego i chłopskie­go. Sytuację pogarsza tu jeszcze stosunkowo znaczny odsiew. W rezultacie tylko 10% ucz­niów klasy dziesiątej i zaledwie 6,4% jedena­stej pochodzi ze środowiska robotniczego (dane z 1965 roku), podczas gdy robotnicy stanowili w tym czasie aż 45,2% ogółu zatrudnionych powyżej 40 roku życia.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.