STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Stopnie i tytuły naukowe będą zachowa­ne. Celem edukacji będzie przygotowanie ludzi do pracy i życia w warunkach zmieniającej się szybko techniki i technologii. Dominować będą transmisyjne metody przekazu wiedzy.Z kolei druga prognoza przewiduje, gdy chodzi o sytuację ogólną, że Euro­pa Zachodnia będzie federacją o wielorakich powiązaniach między dawnymi państwami i silnym rządzie centralnym. Przeważają partie centrowo-lewicowe. Orientacja socjalistyczna. Znacjonalizowany przemysł ciężki. Duże zain­teresowanie programami reform społecznych. Odprężenie na linii „Wschód—Zachód”. Dobre stosunki z krajami „trzeciego świata” dzięki pomocy gospodarczej i intensywnej wymianie handlowej. Płaca według zasług. Dążenie do usunięcia różnic społecznych i ekonomicznych. Szybkie zmiany technologiczne. Zmiany w sfe­rze stosunków społecznych.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.