STAN TECHNOLOGII KSZTAŁCENIA

Środki wzrokowo- słuchowe. W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpiła w amerykańskim szkolnictwie podstawo­wym i średnim znaczna poprawa pod wzglą­dem wyposażenia w sprzęt i środki dydaktycz­ne. Wskaźnikiem tej poprawy jest wzrost wy­datków na środki wzrokowo-słuchowe (z wyłą­czeniem komputerów i podręczników progra­mowanych) z 45,5 min dolarów w 1955 roku do 290,2 min w roku 1970. Mimo to ciągle jeszcze w szkolnictwie tym nauczanie dominu­je nad uczeniem się, a indywidualizacja pracy dydaktycznej pozostawia wiele do życzenia. Ciągle też poszczególne środki dydaktyczne traktowane są przez większość nauczycieli jako izolowane elementy, a nie — jak powinno być jako ściśle ze sobą powiązane składniki przemyślanego systemu nauczania.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.