ŚRODKI I MATERIAŁY

Inne też funkcje psycho- dydaktyczne spełniają te środki i materiały w przypadku encyklopedyczrftgo modelu pro­gramowego, a inną w modelu egzemplarycz- nym, utylitarystycznym czy problemowo-kom- pleksowym. Powyższe uwagi odnoszą się nie tylko do tego, co można by nazwać stroną mo­delową nowoczesnej technologii kształcenia, lecz również do uzyskiwanych dzięki niej wy­ników dydaktycznych. O ile bowiem przedmio­tem wdrożenia uczynilibyśmy np. skinnerowski tekst programowany, to otrzymane wyniki by­łyby prawdopodobnie pozytywne z punktu widzenia trwałości zdobytej przez studentów wiedzy, ale negatywne z punktu widzenia jej operatywności. Z kolei inaczej przedstawiałyby się te wyniki, gdyby zamiast programu skinne- ; rowskiego posłużono się np. którąś z odmian radzieckiego programu mieszanego.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.