SPODZIEWANE KORZYŚCI

Ze względu na spodziewane korzyści Komi­sja uważa, że władze oświatowe powinny zna­cznie powiększyć środki przeznaczone na roz­wój technologii kształcenia. O    poprawę jakości nauczania. Aby podnieść wyniki pracy dydaktyczno-wy­chowawczej przez szerokie włączenie do niej nowoczesnych technologii, należy, jak podkre­śla raport, intensywniej niż dotąd badać proces uczenia się, podejmować próby — w miarę mo­żliwości alternatywne — technologicznych roz­wiązań podstawowych problemów oświatowych oraz zachęcać nauczycieli do szerokiego udzia­łu w tych próbach. Wymagać to będzie zasad­niczej zmiany obecnych proporcji przydziału funduszów na badania w dziedzinie oświaty oraz zdrowia i obrony, które kształtowały się do niedawna jak 1 : 20 i 1 : 60.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.